O mně

Darina Studená


Narodila jsem se v roce 1978 v Brně. Vyrůstala na Staré Osadě a v Řečkovicích. Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu textilní, obor Modelářství a návrhářství oděvů a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Učitelství anglického jazyka a výtvarné výchovy.

Po studiích jsem strávila tři roky na křesťanské misi v poválečném Kosovu. Po návratu jsem pak vyučovala soukromě anglickou konverzaci a výtvarnou tvorbu na Stavební fakultě VUT. V posledních letech žiji s manželem v Medlánkách, věnuji se svým dvěma dcerám, službě lidem s křesťanským společenstvím K12, zpěvu a výtvarné tvorbě.

V roce 2014 jsem měla první samostatnou výstavu obrazů "Portréty v krajině". Zabývám se i sochařskou tvorbou. Zúčastnila jsem se soutěží města Brna o Památník obětem holokaustu a Pietní sochy na ústředním hřbitově v Brně. V roce 2016 pak soutěže Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska "Soutěž tří portrétů" (konkrétně dvou portrétů: Karel Schwarzenberg a Zuzana Navarová) v Praze.

V současnosti se věnuji malbě krajiny v Medlánkách a na Pálavě. V roce 2017 jsem pod názvem "Hledím do dáli..." vystavovala soubor krajin Pálavy a Medlánek v Zámecké restauraci Moname a v kavárně Café & Wine, Adamov.

Nedávno jsme s malířkou Romanou Štrynclovou vytvořily umělecký spolek Vrány. 


Hledám barvy. Hledám barvy kolem sebe a snažím se je zachytit štětcem na plátno.

Hledám jejich kontrast i jejich souhru. Některé oslňují svou sytostí. Poutají pozornost a vypráví. Jiné jsou plaché. Skrývají se v pozadí a dávají vyniknout těm živějším. Chvíli je hledám, ale pak v nich nacházím spočinutí. Některé se vpíjí do hloubi plátna. Jiné jasně definují tvary a vystupují mi vstříc. Hledám barvy v životě. Vše, co dělám, chci vnímat v plných odstínech.

Hledám hranice a nenacházím je. Má plátna nemají rám, stejně jako svět kolem mne. Hledím do dáli, do hlubin i výšin. Můžeme se očima rozlétnout k obzoru. Můžeme se svobodně rozběhnout - krajinou i životem. Můžeme být nekonečně moudří, laskaví a vnitřně krásní.