Animovaný film

animace

Zajímá mne oživování obrazů animací. První experiment jsem vytvořila pro Společenství křesťanů K12 v Medlánkách. Film Tři stromy s použitím dětských kreseb a přírodnin. Text: Broňa Procházková, četl: Jiří Procházka, zvuk: Rádio 7.

https://www.youtube.com/watch?v=NRxNStsQHUU&t=8s