AKVAREL

AKVAREL

Jak lépe zachytit prchavý okamžik, než lehkým dotekem akvarelového štětce.