Výstava: Barevný svět Dariny Studené

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 22. února 2019 v 17 hodin a potrvá do neděle 3. března 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin,

Galerie
Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice


Speciálním
hostem výstavy je malířka Romana Štrynclová, se kterou autorka
tvoří spolek "Vrány".


Štětcem i jinak

Malba akrylem, kombinovaná technika akvarel s olejovýmpastelem sochařský portrét.

Hledím do dáli...

Vidím
barvy kolem sebe a snažím se je zachytit štětcem. Snažím
se zachytit pomíjivý okamžik, křehkost krásy Božího stvoření:
nebe, krajiny, rostliny, květu, zvířete a lidské tváře.

Vidím
kontrast barev i jejich souhru. Některé oslňují svou sytostí.
Poutají pozornost a vypráví. Jiné jsou plaché. Skrývají se
v pozadí a dávají vyniknout těm živějším. Některé se
vpíjí do hloubi plátna. Jiné jasně definují tvary a vystupují
mi vstříc. Hledám barvy v životě. Vše, co dělám, chci
vnímat v plných odstínech.

Hledám
hranice a nenacházím je. Hledím do dáli, do hlubin i výšin.
Můžeme se očima rozlétnout k obzoru. Můžeme se
svobodně rozběhnout krajinou i životem. Můžeme být
nekonečně moudří, laskaví a vnitřně krásní.