Výstava: Medlánky a Pálava štětcem

Konírna Společenského centra Sýpka, Brno-Medlánky, Kytnerova 1a

Výstavu můžete shlédnout od 8. do 21. února denně kromě pondělí a pátku od 15 do 18h. Zahájení výstavy: 8. února v 19h.


Hledím do dáli...

Hledám barvy. Hledám barvy kolem sebe a snažím se je zachytit štětcem na plátno.

Hledám jejich kontrast i jejich souhru. Některé oslňují svou sytostí. Poutají pozornost a vypráví. Jiné jsou plaché. Skrývají se v pozadí a dávají vyniknout těm živějším. Chvíli je hledám, ale pak v nich nacházím spočinutí. Některé se vpíjí do hloubi plátna. Jiné jasně definují tvary a vystupují mi vstříc. Hledám barvy v životě. Vše, co dělám, chci vnímat v plných odstínech.

Hledám hranice a nenacházím je. Má plátna nemají rám, stejně jako svět kolem mne. Hledím do dáli, do hlubin i výšin. Můžeme se očima rozlétnout k obzoru. Můžeme se svobodně rozběhnout - krajinou i životem. Můžeme být nekonečně moudří, laskaví a vnitřně krásní.