Výstava: "Všechno lítá, co peří má"

 v Kočkafé Schrödinger, Dominikánské náměstí 5, Brno

Do konce července 2023.


Štětcem i jinak

Malba akrylem, kombinovaná technika akvarel s olejovýmpastelem sochařský portrét.

Hledím do dáli...

Vidím
barvy kolem sebe a snažím se je zachytit štětcem. Snažím
se zachytit pomíjivý okamžik, křehkost krásy Božího stvoření:
nebe, krajiny, rostliny, květu, zvířete a lidské tváře.

Vidím
kontrast barev i jejich souhru. Některé oslňují svou sytostí.
Poutají pozornost a vypráví. Jiné jsou plaché. Skrývají se
v pozadí a dávají vyniknout těm živějším. Některé se
vpíjí do hloubi plátna. Jiné jasně definují tvary a vystupují
mi vstříc. Hledám barvy v životě. Vše, co dělám, chci
vnímat v plných odstínech.

Hledám
hranice a nenacházím je. Hledím do dáli, do hlubin i výšin.
Můžeme se očima rozlétnout k obzoru. Můžeme se
svobodně rozběhnout krajinou i životem. Můžeme být
nekonečně moudří, laskaví a vnitřně krásní.