Prodej děl

Prodej

Ceny prodejných děl

darina.studena@seznam.cz

 • Medlánky...............................................3500kč

 • Obloha v Medláneckém rybníku.....4000kč

 • Medlánky: Pozdní kukuřice...............4000kč

 • Medlánky: Rybník na večer...............3500kč

 • Medlánky: Stín na rybníku.................4000kč

 • Medlánky: Vzhůru................................3500kč

 • Medlánky: Za rybníkem......................4000kč

 • Pálava: Květy.........................................2500kč

 • Pálava: Skála.........................................2500kč

 • Pálava: Do dáli......................................4000kč

 • Pálava: Jaro...........................................3000kč

 • Akvarel A4 originál s rámem:.............1200kč

 • bez rámu.................................................1000kč

 • Akvarel A4 kopie s rámem:.................800kč

 • bez rámu..................................................600kč

 • Akvarel A5 originál s rámem:............1000kč

 • bez rámu..................................................800kč

 • Akvarel A5 kopie s rámem:.................600kč

 • bez rámu..................................................400kč


Na zakázku

Je možné se domluvit na vytvoření díla na zakázku.